Prawidłowy wynik badania

W oparciu o najbardziej aktualne kryteria WHO z 2009 roku prawidłowe wyniki badania ogólnego nasienia wyglądają następująco:

  • objętość ejakulatu: ≥ 1,5 mL
  • pH: 7,0 – 8,0
  • liczba plemników: ≥ 15 mln/mL
  • liczba plemników w ejakulacie ≥ 39 mln
  • odsetek plemników o prawidłowej ruchomości: ≥ 32% z ruchliwością postępową,
  • morfologia (budowa): ≥ 4% plemników o prawidłowym kształcie
  • żywotność: > 58% plemników
  • leukocyty w osadzie nasienia: < 1 mln/mL
  • test aglutynacji (MAR, IBT): < 50% plemników.

Nawet jeśli wynik badania odbiega od podanych norm, nie można go rozpatrywać w oderwaniu od wyników badania partnerki - jak już podkreślaliśmy niepłodność to choroba pary. Znaczny potencjał rozrodczy partnerki może zrównoważyć pogorszone właściwości nasienia mężczyzny. Tylko około 3-5% mężczyzn z nieprawidłowymi parametrami nasienia pozostaje bezpłodna, w pozostałych przypadkach mówimy o obniżonej płodności, z którą współczesna medycyna sobie radzi.